"WYPADEK" ISMAILA KADARE W FINALE NAGRODY "ANGELUS"

Wrocław, 02 września 2014 r.

Powieść Ismaila Kadare "Wypadek" w tłumaczeniu Doroty Horodyskiej znalazła się w finale Nagrody "Angelus". Nagroda "Angelus"  przyznawana jest żyjącym pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej. Ismail Kadare już dwukrotnie był nominowany do finałowej siódemki, w 2007 r. z powieścią "Pałac Snów" oraz w 2011 r. z trzema mikropowieściami pt. "Ślepy ferman".

O Nagrodzie czytaj poniżej.

 


Finał „Angelusa” 2014

Text_2

Jury  Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” ogłosiło listę 7 książek nominowanych do finału nagrody, wyłonionych z 14, które  zakwalifikowały się do półfinału.

Laureatów  Nagrody Głównej oraz przyznawanej po raz pierwszy Nagrody Publiczności im. Natalii Gorbaniewskiej  poznamy podczas uroczystej gali 18 października. Fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław

 Lista książek zakwalifikowanych do finału:

1.      Jelena Czyżowa, „Czas kobiet”, przekł. Agnieszka Sowińska  /Wydawnictwo Czarne/ Rosja

2.       Ołeksandr Irwaneć„Choroba Libenkrafta”, przekł. Natalia Bryżko i Natalia Zapór /Biuro Literackie/ Ukraina

3.     Ismail Kadare, „Wypadek”,  przekł. Dorota Horodyska / Świat Książki/ Albania

4.   Wiesław Myśliwski, „Ostatnie rozdanie” /Społeczny Instytut

Wydawniczy ZNAK/ Polska

5.    Pavol Rankov, „Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy

indziej)” , przekł. Tomasz Grabiński /Książkowe Klimaty/ Słowacja

6..  Martin Šmaus, „Dziewczynko, roznieć ogieniek”, przekł. Dorota Dobrew /Książkowe Klimaty/ Czechy

7.  Jáchym Topol, „Warsztat diabła”, przekł. Leszek Engelking  /W.A.B./ Czechy

 

Nagroda im. Natalii Gorbaniewskiej

Laureat przyznawanej w tym roku po raz pierwszy nagrody czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej zostanie wyłoniony,  spośród autorów finalistów, w głosowaniu, które zostanie przeprowadzone na stronie angelus.com.pl LITERACKA NAGRODA EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS – najważniejsza nagroda w dziedzinie twórczości prozatorskiej tłumaczonej na język polski – stanowi bezpośrednie nawiązanie do wielowiekowych tradycji Wrocławia jako miasta spotkań i dialogu. Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur i prądów umysłowych. Nagroda będzie przyznawana corocznie, pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.


 

REGULAMIN

LITERACKIEJ NAGRODY EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Organizatorem konkursu Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz fundatorem nagrody jest Miasto Wrocław.
2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
3. Laureatem Nagrody może zostać pisarz żyjący, pochodzący z Europy Środkowej.
4. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
5. Nagrodę stanowią:
a) statuetka Angelus autorstwa Ewy Rossano,
b) czek na kwotę 150 000 PLN.

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU
§ 2.

1. Jednymi podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Nagrody są wydawnictwa i członkowie jury.
2. Każdy wydawca ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę autora zagranicznego i jedną autora polskiego.
3. Każdy juror ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę
4. Do Nagrody wydawcy mogą zgłaszać dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 krajów: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.
5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.
6. Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem Biura Nagrody: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury,  ul. Gabrieli Zapolskiej 4,  50-032  Wrocław.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 3.

1. Konkurs składa się z 4 etapów:
a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
b) etap drugi – wytypowanie 14 książek do kolejnego etapu konkursu,
c) etap trzeci – wybór 7 książek nominowanych do Nagrody,
d) etap czwarty – wybór laureata Nagrody.
2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami, współautorami lub tłumaczami są:
a) członkowie jury wraz z jej przewodniczącym,
b) pracownicy organizatorów i fundatorów Nagrody.

NAGRODA DLA TŁUMACZA
§ 4.

Od czwartej edycji konkursu ustanowiona zostaje nagroda dla tłumacza:
a)jeżeli w konkursie zwycięży książka pisarza zagranicznego, nagrodę w wysokości 20 000 PLN ufundowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, otrzymuje jej tłumacz.
b)jeżeli laureatem zostanie pisarz polski, wówczas jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dla tłumacza jednej z książek zagranicznych nominowanych do finałowej 7.

JURY
§ 5.

1. Jury konkursu składa się z 9 osób.
2. Przewodniczącego i członków jury powołuje prezydent Wrocławia.
3. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury.
4. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez prezydenta Wrocławia lub śmierci członka jury.
W takich przypadkach prezydent Wrocławia powołuje nowego członka jury.
5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY
§ 6.

1. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
2. Członek jury nieobecny w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
3. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody.
4. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
5. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatorów i fundatorów Nagrody.

BIURO NAGRODY
§ 7.

1. Biuro Nagrody powoływane jest przez Miasto Wrocław.
2. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z konkursem.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY
§8.

1. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się corocznie w październiku we Wrocławiu.
2. Do uczestników uroczystości zalicza się:
a) autorów 7 książek zakwalifikowanych do finału konkursu,
b) członków jury.
3. Organizator i fundatorzy Nagrody zapewniają pokrycie kosztów podróży i pobytu we Wrocławiu każdemu z finalistów konkursu wraz z osobą towarzyszącą.
4. Ustala się następujący porządek uroczystości:
a) prezentacja siedmiu książek zakwalifikowanych do finału,
b) ogłoszenie wyników,
c) laudacja przewodniczącego jury na cześć laureata,
d) wręczenie Nagrody w postaci statuetki oraz czeku przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów Nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów Nagrody.

 


Więcej zob.:

angelus.com.pl/

 

Towarzystwo Polsko-Albańskie
05-805 Otrębusy
ul. Spacerowa 17
 
Konto:

Towarzystwo Polsko-Albańskie
58 2130 0004 2001 0741 4378 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

 

Dziś142
W tygodniu853
W miesiącu6367
Wszystkie270691

czwartek, 28 październik 2021
DMC Firewall is a Joomla Security extension!